4 fördelar & 4 nackdelar med bergvärmepump

Bergvärme är en uppvärmningsmetod som är populär och installeras av många hushåll i Sverige. Det är en miljövänlig energikälla men det finns några för- och nackdelar med bergvärmepump att känna till.

4 fördelar med bergvärmepumpar

 1. Miljövänlig energikälla
  Solenergi som lagrats i marken hämtas upp med energieffektiv värmepump.
 2. Lång livslängd
  En värmepump för bergvärme håller i 20-30 år.
 3. Stor energibesparing
  En bergvärmepump kostar mycket att installera men redan efter 5-10 år har man fått tillbaka insatsen och efter det går man mycket plus jämfört med direktverkande el.
 4. Underhållsfritt
  När ett bergvärmesystem är installerat och rätt inställt sköter det sig av sig själv.

4 nackdelar med bergvärmepump

 1. Dyrt att borra
  För att kunna utvinna värme ur grunden måste man borra ett borrhål. Normalt behövs 150-200 meters djup och det kostar kring 50 000 kr.
 2. Kallt vid elavbrott
  Eftersom värmepumpen drivs på el kommer den att stå stilla vid ett elavbrott. Det är bara uppvärmning med pellets eller ved som kan fortsätta värma huset i såna lägen. Längre elavbrott är dock väldigt ovanliga i Sverige.
 3. Hög ljudnivå
  Bergvärmepumpens kompressor kan ge ifrån sig ett störande ljud vid drift. Moderna pumpar har dock väldigt låg ljudvolym och vid placering i källare hör man de nästan inte alls.
 4. Knäppningar i elementen
  Styrningen av varmvattnet ut i elementen styrs digitalt och varierar med dygnet. Det kan ibland höras knäppningar i radiatorerna, något som kan bli ett väldigt störande moment för ljudkänsliga.