Fylla på köldbärare för bergvärme

För att en bergvärmeinstallation ska fungera tillfredsställande måste trycket i systemet vara tillräckligt. Om trycket sjunker med tiden kan det bero på att det finns läckage av köldbärare (brinevätska) någonstans i systemet.

Köldmedium i bergvärmepump

Köldbäraren består av vatten med tillsats av teknisk sprit för skydd mot frost. Ett läckage nere i borrhålet riskerar att grundvattnet kan ta sig in i köldbärarkretsen. Halten sprit sjunker då och det finns risk för isproppar vilket ger driftstopp.

Om du ser att trycket gått ner och att vätskenivån i expansionskärlet har sjunkit bör du tillkalla en servicetekniker. De har utrustning för att mäta koncentration och se om du behöver fylla på vätska för bergvärme. De kan säkert även hjälpa till med en provtryckning för att se om systemet har läckor eller inte.

Brinevätska kan du köpa av installatören av ditt bergvärmesystem.