Hur djupt borrar man för bergvärme?

Djupet på borrhålet som behövs för bergvärme är lite olika beroende på ett antal faktorer. För att veta hur djupt du behöver borra kan du börja med att läsa på här. Ta därefter kontakt med en geolog eller borrentreprenör. Det är alltid bra att vara påläst innan.

Borra genom jordlagret ner till berggrunden

I Sverige är jordlagret ungefär 7 m i snitt. I jorden finns inte lika mycket energi lagrat som det gör i berggrunden. Man brukar säga att det är ungefär en 1/3-del av bergets energimängd. Därför måste man först och främst borra sig ner genom jordlagret. Genom det lagret fodrar man med stålrör som ska sträcka sig ner minst 2 meter ner i underliggande berg. Den här delen av borrningen är den dyraste.

Hur djupt man sedan borrar ner i berget beror på hur stort energiuttag man tänker göra. Det ska man låta hushållets energibehov och bergvärmepumpens storlek avgöra. Ett borrhål kan uppskattningsvis ge mellan ca 10-30 W per meter. Har man en riktigt stor fastighet kan man behöver flera borrhål och värmepumpar.

Aktivt borrhålsdjup

Den aktiva delen av borrhålet kallas för aktivt borrhålsdjup och ska finnas angiven i beräkningar och offerter. Det är den del av hålet där kollektorslangen har kontakt med berget, vanligtvis via grundvattnet.

I Sverige är de allra flesta borrhål på totalt 150-200 m.

Vill du läsa mer om borrhål kan du göra det på Geodrills hemsida som förklarar lite mer på djupet (inte meningen att vara skämt).