Jordvärme vs bergvärme

Att välja vilken sorts uppvärmning man ska ha för sitt hus kan vara svårt då det finns många olika sorters tekniker. Här tänkte vi gå igenom och jämföra jordvärme vs bergvärme.

I praktiken kan man säga att dessa tekniker är likvärdiga eftersom de bygger på lite av samma metodik. Man använder vätska som hämtar upp värme från marken. Vätskan pumpas runt i systemet med en värmepump. Driftsäkerheten, verkningsgraden och hur länge de håller är likvärdiga.

Tomtareal och jordmån för jordvärme

Tomtens beskaffenhet och läge avgör vilken metod som är bäst för just ditt hus. För att kunna installera en jordvärme som ger tillräckligt energiutbyte måste det finnas mycket fritt utrymme för kollektorslangen. På en liten tomt blir det omöjligt och jordvärme är då inget alternativ om du har en normalstor villa.

Vilken sorts jord det är i marken påverkar hur bra det går att hämta energi ur marken. Bäst utbyte får man i en jord som är kompakt och har hög vattenhalt. Lerjordar och blöta sandjordar är att föredra. En väldigt porös mark går att lägga jordvärme i men slingan måste göras längre.

En normal installation av jordvärme kräver en kollektorslang på mellan 300-500 meter. En grov beräkningsmodell är 1 meter slang per kvadratmeter boyta. Du måste dessutom ha marginal till grannen så en tomtareal på minst 400-600 kvadratmeter är minimum för jordvärme.

Normalpris: ca 20-30 000 kr för 400 m nedgrävd kollektorslang

Dyrare att borra för bergvärme

Att borra för bergvärme kan man göra på små tomter. Det man behöver kontrollera är om grannar har borrat redan. Det finns regler för hur nära ett nytt borrhål får anläggas tidigare hål för att inte hålen ska kyla ut varandra. Kolla med brunnsarkivet eller vänd dig till din kommun.

Det är dyrare att anlägga en bergvärmeanläggning på grund av kostnaden för borrhålet. För en normalstor villa behövs ett borrhål på 150-200 meter inkl. 10 meter genom jordlagret med foderrör.

Normalpris: ca 50 000 kr

Kostnaden är alltså nästan dubbelt så hög för borrhålet jämfört med jordvärmens värmeslinga.

Merkostnader för jordvärmen

Vid nedgrävning av jordvärmesling behöver man göra stora markingrepp. Det medför ganska mycket arbete med återställning på tomten för att få den i gott skick igen med gräsmatta osv.

En till nackdel med jordvärme är att man kan få problem med utfrysning och längre perioder av frost, ibland permafrost, som skadar växtligheten på tomten.

Totalpris jordvärme vs bergvärme

Totalpriset för en jordvärmeanläggning brukar landa på kring 100 000 – 120 000 kronor för en normalstor villa. Att anlägga en bergvärmeanläggning för samma villa kostar cirka 140 000 – 160 000 kr.

Ungefär 30% av kostnaden är arbete och det är berättigat att göra ROT-avdrag på arbetskostnaden. Tidigare var den på 50% men ändrades från och med 1 januari 2016 till 30% avdrag av arbetskostnaden.