Så länge håller en bergvärmepump

Hur länge håller en bergvärmepump? Det finns tre olika delar i en bergvärmepumpsinstallation och var och en har olika livslängd. De tre komponenterna är:

  • Borrhålet
  • Kollektorslangen
  • Bergvärmepumpen

Borrhålet är det hål i vilken man stoppar ner kollektorslangen. I slangen finns ett medium som bär energi och hämtar energi från berggrunden. Ett borrhål och en slang håller mycket längre än vad själva pumpen gör. Man brukar säga att de klarar av att leverera bra energi i över 50 år.

Det som kan göra att ett borrhål slutar leverera energi är om man underdimensionerat borrhålet i förhållande till hushållets energibehov för uppvärmning. Det som händer då är att det från år till år inte hinner fyllas på med värmeenergi i berggrunden. Är det dock korrekt dimensionerat ska man teoretiskt kunna uppnå obegränsad livslängd från borrhålet. Kollektorslangen däremot kan behöva bytas ut.

Bergvärmepumpens livslängd

Om din bergvärmeanläggning börjar tappa i effektivitet efter ett par år är det oftast pumpen som är den första delen som ger upp. I själva pumpen är det kompressorn som slits, mestadels på grund av alla start och stopp som görs dag ut och dag in.

En bergvärmepump ska kunna fungera bra i mellan 15 och 20 år. Det finns pumpar som klarar längre och de som redan börjar tappa efter 10 år. Det är inte bara starter och stopp som sliter utan såklart även arbetstiden. Bor man i Norrlands inland kommer såklart arbetstiden för pumpen att bli mycket högre jämfört med en som bor i Skåne.

En pump arbetar normalt ungefär 35 000 timmar på en driftstid på 10 år. Du kan om du vill ta fram arbetsförlopp för just din värmepump om du har sån teknik. Utifrån det kan du göra ett estimat på hur många timmar din pump jobbar per år.

Så kan du förlänga livslängden på pumpen

Om du vill förlänga din värmepumps livslängd kan du ställa in långsamma reglerförlopp som gör att den pumpar lite längre innan spetsenergi kopplas in. Spetsenergi är eluppvärmning de dagar då är extra kallt utomhus och värmen från borrhålet inte räcker till.

Har du en modern pump med varvtalsreglering och effektreglering efter värmebehov sköter din pump om regleringen av starter/stopp automatiskt.

När du köper en bergvärmepump är det viktigt att du inte köper en som är underdimensionerad. En sådan får jobba onödigt hårt och länge på högsta effekt, vilket ökar slitaget. Det gör att bergvärmepumpen inte kommer att hålla lika länge.