Standardexempel på vad det kostar med bergvärme

Den genomsnittliga energiförbrukningen i en normalstor villa i Sverige ligger på ungefär 25 000 kWh per år. Utav det utgör cirka 15 000 kWh uppvärmningen och cirka 5 000 kWh varmvatten.

Att anlägga en bergvärmeanläggning till en sådan villa behöver ett borrhål på cirka 150-200 meter och en väldimensionerad värmepump.

Borrningen kostar i runda slänger 50 000 kr och en bra värmepump med kvalité och lång livslängd kostar kring 80 000 kr.

Mellan tummen och pekfingret kan man säga att det kostar kring 130 000 kr att installera bergvärme. Det inkluderar allt från borrning, rördragning, värmepump och påfyllnad av köldbärare.

Om man idag har direktverkande el är återbetalningstiden på mellan 5 och 10 år. Därefter går man plus på sin bergvärme. Det finns andra sätt att utvinna värme som t.ex. luft/luft-värmepumpar, jordvärme eller pelletspanna. Alla har sina för- och nackdelar samt möjligheter och begränsningar.