Fördelar & nackdelar med bergvärmepump

Bergvärme är en uppvärmningsmetod som är populär och installeras av många hushåll i Sverige. Det är en miljövänlig energikälla men det finns några för- och nackdelar med bergvärmepump att känna till.

4 fördelar med bergvärmepump

 1. Miljövänlig energikälla
  Solenergi som lagrats i marken hämtas upp med energieffektiv värmepump. Om du använder grön el för att driva pumpen är din värmekälla hållbar.
 2. Lång livslängd
  Välj bra kvalité så har du en värmepump för bergvärme som håller i 20-30 år.
 3. Stor energibesparing
  En bergvärmepump kostar mycket att installera men redan efter 5-10 år har man fått tillbaka insatsen och efter det går man mycket plus jämfört med direktverkande el. Det även om bergvärmepumpen i sig självt drivs på el men har bra COP-värde.
 4. Underhållsfritt
  När ett bergvärmesystem är installerat och rätt inställt sköter det sig av sig själv. Du kan med appar och moderna pumpar även styra värmepump mot elpris och därmed optimera din värmeproduktion utifrån timpriser.

4 nackdelar med bergvärmepump

 1. Höga kostnader initialt: dyrt att borra
  För att kunna utvinna värme ur grunden måste man borra ett borrhål. Normalt behövs 150-200 meters djup och det kostar kring 50 000 kr. Den som idag har direktverkande el måste investera ganska mycket pengar i att byta radiatorer, borra för bergvärmen och installera en värmepump. Det kan lätt dra iväg uppemot 100 000 – 200 000 kr beroende på husets storlek.
 2. Inte för alla marktyper
  Om ett borrhål ska fungera optimalt behöver kollektorslingan med köldbärare, som man lägger i borrhålet, gå i rätt typ av mark. Olika marktyper lämpar sig olika väl, något som din lokale installatör kan mer om.
 3. Hög ljudnivå
  Bergvärmepumpens kompressor kan ge ifrån sig ett störande ljud vid drift. Moderna pumpar har dock väldigt låg ljudvolym och vid placering i källare hör man de nästan inte alls.
 4. Knäppningar i elementen
  Styrningen av varmvattnet ut i elementen styrs digitalt och varierar med dygnet. Det kan ibland höras knäppningar i radiatorerna, något som kan bli ett störande moment för ljudkänsliga.